общ в PONS речника

Преводи за общ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

общ (о̀бща) <о̀бщи> о̀бщо ПРИЛ

1. общ (на повече лица):

4. общ (сумарен):

Phrases:

Преводи за общ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

общ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文