амбиции в PONS речника

Преводи за амбиции в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за амбиции в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

амбиции Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文