тенденция в PONS речника

Преводи за тенденция в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

тендѐнци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

1. тенденция и ИКОН (насока, стремеж, склонност):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за тенденция в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

тенденция Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文