следвам в PONS речника

Преводи за следвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.слѐдвам1 нсв VERB прх

II.слѐдвам1 нсв VERB нпрх

III.слѐдвам1 нсв VERB рефл

слѐдвам2 нсв VERB прх (уча)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за следвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

следвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文