контрол в PONS речника

Преводи за контрол в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

контро̀л <-ът> СЪЩ м без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за контрол в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

контрол Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文