бюджета в PONS речника

Преводи за бюджета в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за бюджета в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

бюджета Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文