balance в PONS речника

Преводи за balance в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

3. balance FIN (amount in bank account):

4. balance (difference between amount paid and owed):

Преводи за balance в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

balance Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文