гласувам в PONS речника

Преводи за гласувам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.гласу̀вам нсв VERB прх (одобрявам нщ)

II.гласу̀вам нсв VERB нпрх (изразявам воля, мнение)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за гласувам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

гласувам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文