ръце в PONS речника

Преводи за ръце в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ръце в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

ръце Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文