единодушно в PONS речника

Преводи за единодушно в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за единодушно в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

единодушно Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文