доверие в PONS речника

Преводи за доверие в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

довѐрие СЪЩ ср без мн , и ПОЛИТ, ЮР, ИКОН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за доверие в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

доверие Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文