кога в PONS речника

Преводи за кога в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ѐди-кога̀ (си) НРЧ (за време)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за кога в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

кога Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文