вписвам в PONS речника

Преводи за вписвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.впѝсвам нсв, впѝша св VERB прх

II.впѝсвам нсв, впѝша св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вписвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

вписвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文