внасям в PONS речника

Преводи за внасям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вна̀сям нсв, внеса̀ св VERB прх

5. внасям прен (създавам, причинявам):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за внасям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

внасям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文