разходите в PONS речника

Преводи за разходите в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ра̀зход <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

2. разход (пари):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за разходите в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

разходите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文