Act в PONS речника

Преводи за Act в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. act (do sth for a particular reason):

5. act LAW:

1. act (take action):

Преводи за Act в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Act Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文