постановление в PONS речника

Преводи за постановление в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

постановлѐни|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за постановление в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

постановление Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文