мъжете в PONS речника

Преводи за мъжете в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мъж <мъжъ̀т, мъжѐ> СЪЩ м

1. мъж (лице от мъжки пол):

men pl
Индивидуални преводни двойки

Преводи за мъжете в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

мъжете Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文