акт в PONS речника

Преводи за акт в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

акт <а̀ктът, а̀ктове, бр: а̀кта> СЪЩ м

2. акт АДМ, ЮР:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за акт в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

акт Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文