компания в PONS речника

Преводи за компания в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

компа̀ни|я <-ята, -и> СЪЩ ж

2. компания ЮР, ФИН (съдружие, сдружение):

Преводи за компания в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

компания Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文