нотариален в PONS речника

Преводи за нотариален в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

нотариален -но <-ни> ПРИЛ ЮР:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за нотариален в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

нотариален Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文