нота в PONS речника

Преводи за нота в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

но̀т|а1 <-ата, -и> СЪЩ ж МУЗ

но̀т|а2 <-ата, -и> СЪЩ ж ПОЛИТ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за нота в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

нота Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文