покана в PONS речника

Преводи за покана в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пока̀н|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за покана в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

покана Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文