прехвърляне в PONS речника

Преводи за прехвърляне в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

прехвъ̀рлян|е <-ия> СЪЩ ср и ЮР, ФИН

Преводи за прехвърляне в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

прехвърляне Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文