юридически в PONS речника

Преводи за юридически в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

юридически <-и> ПРИЛ ЮР:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за юридически в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

юридически Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文