технически в PONS речника

Преводи за технически в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

технѝческ|и (-а) <-и> ПРИЛ

нау̀чно-технѝческ|и (-а)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за технически в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

технически Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文