статия в PONS речника

Преводи за статия в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ста̀ти|я <-ята, -и> СЪЩ ж

3. статия ФИН (счетоводна):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за статия в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

статия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文