figures в PONS речника

Преводи за figures в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

3. figure a. INFOR:

5. figure FIN, ECON, COM:

Преводи за figures в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

figures Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文