цена в PONS речника

Преводи за цена в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

цен|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

1. цена (на стока):

Преводи за цена в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

цена Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文