придобиване в PONS речника

Преводи за придобиване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

придобѝван|е <-ия> СЪЩ ср ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за придобиване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

придобиване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文