придобивам в PONS речника

Преводи за придобивам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

придобѝвам нсв, придобѝя св VERB прх

1. придобивам (получавам):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за придобивам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

придобивам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文