опит в PONS речника

Преводи за опит в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

о̀пит <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

2. опит (умения, знания):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за опит в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

опит Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文