значение в PONS речника

Преводи за значение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

значѐни|е <-я> СЪЩ ср

2. значение (важност, значимост):

Преводи за значение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

значение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文