пакет в PONS речника

Преводи за пакет в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пакѐт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

2. пакет МЕД, ФИН, ЮР (съвкупност от еднородни неща):

3. пакет ИНФОРМ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пакет в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
batch INFOR
data packet INFOR

пакет Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文