власт в PONS речника

Преводи за власт в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

власт <властта̀, вла̀сти> СЪЩ ж

1. власт само ед ПОЛИТ, ЮР, ИКОН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за власт в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

власт Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文