local в PONS речника

Преводи за local в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

local a. TEL

Преводи за local в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

local Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文