чек в PONS речника

Преводи за чек в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

чек <чѐкът, чѐкове, бр: чѐка> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за чек в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

чек Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文