collection в PONS речника

Преводи за collection в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

4. collection FIN, LAW (act of getting):

Преводи за collection в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

collection Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文