начин в PONS речника

Преводи за начин в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

на̀чин <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. начин (способ):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за начин в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

начин Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文