готов в PONS речника

Преводи за готов в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гото̀в (-а) <-и> ПРИЛ

2. готов (да направи нщ):

Индивидуални преводни двойки
o kay
Let's go! — OK!

Преводи за готов в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

готов Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Let's go! — OK!
to be in the can CINE

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文