събиране в PONS речника

Преводи за събиране в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

събѝран|е <-ия> СЪЩ ср

4. събиране ЮР, ФИН:

Преводи за събиране в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

събиране Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文