събирам в PONS речника

Преводи за събирам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.събѝрам нсв, събера̀ св VERB прх

II.събѝрам нсв, събера̀ св VERB (н)прх (побирам, вмествам)

III.събѝрам нсв, събера̀ св VERB рефл събирам се

Преводи за събирам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

събирам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文