data в PONS речника

Преводи за data в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. data a. INFOR:

2. data LAW, admin, ECON:

Преводи за data в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки
  данни ЮР, ИНФОРМ

  data Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Искате ли да добавите дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文