подреждам в PONS речника

Преводи за подреждам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.подрѐждам нсв, подредя̀ св VERB прх

II.подрѐждам нсв, подредя̀ св VERB рефл подреждам се

Преводи за подреждам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

подреждам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文