живота в PONS речника

Преводи за живота в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

жив1 (жѝва) <жѝви> жѝво ПРИЛ

1. жив (⇔ мъртъв):

4. жив (пъргав, деен):

жив2 <жѝвият, жѝви> СЪЩ м, жѝв|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за живота в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

живота Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文