животно в PONS речника

Преводи за животно в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. животно БИОЛ:

Преводи за животно в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

животно Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文