own в PONS речника

Преводи за own в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за own в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки
  свой (-я)
  (own) etc.

  own Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Искате ли да добавите дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文