line в PONS речника

Преводи за line в Английски»bg речника

1. line a. MAT (mark):

5. line TEL:

6. line INFOR:

13. line (position, attitude):

15. line (product type):

Phrases:

line Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文