bird в PONS речника

Преводи за bird в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bird в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

bird Примери от PONS речника (редакционно проверени)

рано пиле рано пее поговорка

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文