its в PONS речника

Преводи за its в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

it човек
я/го

  1. it's = it is

  2. it's = it has

  Преводи за its в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

  its Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Искате ли да добавите дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文